W Sejmie powołano Sekretariat Współpracy Międzyparlamentarnej Europy Środkowej i Wschodniej

18
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sekretariat będzie funkcjonował w strukturze Biura Spraw Międzynarodowych Kancelarii Sejmu. Jego powołanie jest spełnieniem deklaracji strony polskiej ze Szczytów Przewodniczących Parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2017 i zeszłotygodniowego EUROWAW2018.

O utworzeniu tej nowej struktury w Kancelarii Sejmu poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. – W Sejmie została powołana struktura w postaci Sekretariatu Współpracy Międzyparlamentarnej Europy Środkowej i Wschodniej, komórka analityczna i organizacyjna, której zadaniem będzie merytoryczne i organizacyjne prowadzenie współpracy w regionie – napisał na Twitterze marszałek Kuchciński.

Powstanie Sekretariatu jest potwierdzeniem planów kooperacji parlamentów tej części Europy. Dzięki nowej strukturze jeszcze bardziej poprawiona zostanie komunikacja i koordynacja wspólnych działań. Kolejną okazją do wypracowania wspólnych inicjatyw państw regionu będzie Forum Europa Karpat, które odbędzie się w czasie wrześniowego Forum Gospodarczego w Krynicy.