Warszawa: Odsłonięcie tablicy upamiętniającej batalion „Pięść”

24
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Powstańcy prowadzili nieugiętą walkę z przytłaczającymi siłami wroga. Nie szczędzili krwi i własnego życia” – napisał Marek Kuchciński w liście do uczestników uroczystości. W Warszawie oddano hołd żołnierzom z batalionu „Pięść” zgrupowania „Radosław”, poległym 22 sierpnia 1944 r. w walkach o Dworzec Gdański podczas Powstania Warszawskiego.

„Przywołując tę bolesną historię z jeszcze większą mocą budzi się świadomość, że żołnierzom zrywu 1944 roku zawdzięczamy wolną i niepodległą Polskę” – podkreślił w liście marszałek Sejmu, który odczytał poseł Andrzej Melak.

W korespondencji Marek Kuchciński przypomniał o roli jaką odgrywa pamięć o Powstaniu Warszawskim w narodowej tożsamości Polaków. „Powstańcy ponieśli militarną klęskę, ale ich czyn na zawsze pozostanie w naszej pamięci, jako wyraz najwyższej miłości  do Ojczyzny oraz wolnościowej tradycji” – stwierdził Kuchciński.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego odwołuje się do tradycji kontrwywiadu II Rzeczypospolitej i Armii Krajowej. Szczególne miejsce w tej tradycji ma Batalion AK „Pięść”. Został on sformowany w przeddzień Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu „Radosław”. Uczestniczył w walkach na Woli, Starówce, następnie w Puszczy Kampinoskiej. Trzon jednostki stanowił Referat 993/W, kryptonim „Wapiennik”. Był to specjalny oddział bojowy pozostający w dyspozycji kontrwywiadu AK, specjalizujący się w likwidacji zdrajców Ojczyzny – kolaborantów i szpiegów. Symbolem Batalionu była zaciśnięta pięść z wizerunkiem Polski Walczącej.