Według SN zmiana I prezes oraz usunięcie znacznej liczby sędziów jest niezgodna z konstytucją

29
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sędziowie Sądu Najwyższego zebrani na Zgromadzeniu Ogólnym jednogłośnie podjęli uchwały, w których stwierdzają, że prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje – zgodnie z ustawą zasadniczą – do dnia 30 kwietnia 2020 roku Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego oraz, że usuwanie ze składu Sądu Najwyższego znacznej liczby sędziów także stanowi naruszenie konstytucji.

W pierwszej z przyjętych uchwał sędziowie uczestniczący w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Sądu Najwyższego stwierdzili: „pamiętając o złożonym ślubowaniu sędziowskim i wierni Konstytucji RP, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzamy, że sędzia Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf pozostaje – zgodnie z bezpośrednio stosowanym art. 183 ust. 3 Konstytucji RP (art. 8 ust. 2 Konstytucji RP) – do dnia 30 kwietnia 2020 roku Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, kierującym instytucją, w której pełnimy naszą służbę społeczeństwu”.

Z kolei w drugiej uchwale sędziowie zwrócili uwagę, że „Niezgodna z art. 180 ust. 1 Konstytucji RP regulacja zawarta w art. 111 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z dniem 4 lipca 2018 r. usuwa ze składu Sądu Najwyższego znaczną liczbę sędziów. Stanowi to oczywiste naruszenie przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa i już w najbliższym czasie istotnie zakłóci normalne funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Sędziowie, którzy rozpoczęli służbę w Sądzie Najwyższym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, powinni pełnić tę służbę do ukończenia 70 roku życia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków”.