Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z delegacją Ludowego Zgromadzenia Konsultacyjnego Republiki Indonezji

03
czerwiec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska przyjęła delegację Ludowego Zgromadzenia Konsultacyjnego Republiki Indonezji, która przebywała w Polsce w dniach 29 maja – 1 czerwca br.

Ludowe Zgromadzenie Konsultacyjne pełni podobne funkcje jak Zgromadzenie Narodowe RP – to połączone dwie izby parlamentu indonezyjskiego. Przewodniczącym delegacji był prof. Hendrawan Supratikno – naukowiec i poseł Izby Reprezentantów Indonezji, przewodniczący Rady do Spraw Gospodarczych w parlamencie Indonezji. Sejm RP reprezentował na spotkaniu także wiceprzewodniczący Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej, pos. Krzysztof Gadowski.

Celem wizyty delegacji było zapoznanie się z rolą ustrojową Konstytucji RP oraz procesem tworzenia strategii rozwoju państwa w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w Indonezji. Przedstawiciele delegacji indonezyjskiej pytali m.in. o:  funkcje Trybunału Konstytucyjnego, procedury zmiany konstytucji, strukturę partyjną polskiej sceny politycznej oraz potencjalne pola współpracy międzyparlamentarnej.

Podczas spotkania omówione zostały różnice w systemach konstytucyjnych obydwu państw oraz w rolach władzy sądowniczej. Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała także o utworzeniu Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej. Poseł Krzysztof Gadowski zauważył potencjalne kierunki współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Indonezją oraz zaproponował tematy do omówienia w kontekście przyszłej współpracy grup bilateralnych.