Wiceminister Jacek Czaputowicz otworzył dwudniowe seminarium OBWE poświęcone ochronie praw dziecka

12
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Prawa dziecka wymagają szczególnej ochrony i dlatego to zagadnienie jest jednym z priorytetów Polski w dziedzinie praw człowieka – podkreślił wiceszef MSZ w wystąpieniu otwierającym Seminarium Wymiaru Ludzkiego OBWE w Warszawie.

– Polska była jednym z autorów i inicjatorów negocjacji zmierzających do przyjęcia Konwencji o prawach dziecka i niezmiennie angażuje się w inicjatywy międzynarodowe służące ochronie praw dzieci, w szczególności zwalczaniu przemocy wobec dzieci oraz ich wykorzystywaniu, także podczas konfliktów zbrojnych. Za szczególnie istotne, jeśli chodzi o ochronę praw dziecka, uważamy działania prewencyjnie – zaznaczył wiceminister Czaputowicz.

„Organizowane w Warszawie przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) Seminarium Wymiaru Ludzkiego (Human Dimension Seminar, HDS) każdego roku dotyczy innego tematu w ramach tzw. ludzkiego wymiaru OBWE. Bierze w nim udział ok. 150 osób – przedstawicieli rządów, organizacji międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego. Tegoroczne seminarium (11-12 października br.) poświęcone jest zagadnieniu praw dziecka w sytuacjach zagrożenia – Rights of the child: children in situations of risk. Seminarium poświęcone jest m.in. problematyce zwalczania handlu dziećmi i przeciwdziałania mu, ochrony praw dzieci umieszczonych w ośrodkach detencyjnych, praw dziecka a działań wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony dzieci w sytuacjach kryzysowych. W trakcie paneli dyskusyjnych zostaną także zaprezentowane dobre praktyki Polski w tym zakresie” – poinformowało ministerstwo.

W sesji otwierającej wydarzenie wzięli także udział ambasador Christian Strohal, Specjalny Przedstawiciel ds. Austriackiego Przewodnictwa w OBWE w 2017 r. oraz dyrektor ODIHR Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.