Wiceministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy rozmawiali o bezpieczeństwie

14
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas spotkania dyskutowano o polityce bezpieczeństwa oraz spraw wschodnich. Wiceministrowie omówili m.in. współpracę w ramach NATO i UE, poruszyli kwestię trwającego w naszym sąsiedztwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz sprawę Partnerstwa Wschodniego w świetle konkluzji listopadowego szczytu – poinformowało MSZ.

 

– Litwa i Polska to sąsiedzi i naturalni partnerzy we współpracy w regionie, w UE i w NATO – powiedział wiceminister Bartosz Cichocki podczas spotkania ze swoim litewskim odpowiednikiem Dariusem Skusevičiusem.

Rozmówcy wymienili oceny polityki rosyjskiej oraz podkreślili zbieżność stanowisk Polski i Litwy w sferze polityki bezpieczeństwa. – Pomimo nadal otwartych kwestii w relacjach bilateralnych, Polska i Litwa prezentują wspólne stanowisko w sferze polityki bezpieczeństwa – zaznaczył wiceszef polskiej dyplomacji. Jednocześnie zaapelował o wypełnienie litewskich zobowiązań dotyczących praw polskiej mniejszości narodowej w tym kraju.

Przed spotkaniem wiceministrowie otworzyli wspólnie konferencję „Polsko-litewski okrągły stół – Common Solutions to Common Challenges”, zorganizowaną przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasadę Republiki Litewskiej, podczas której wzięli udział w panelu dyskusyjnym „Regional Initiatives – Visions of Cooperation”. W swoim wystąpieniu wiceminister Bartosz Cichocki nakreślił polską perspektywę regionalnej współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej, wskazując w tym kontekście na znaczenie dobrosąsiedzkich relacji z Litwą.