Wiceszef MSZ na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

06
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Spotkanie, w którym udział wzięli sekretarze stanu resortów spraw zagranicznych, obrony oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, odbyło się w ramach tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO). W trakcie wizyty w Kielcach wiceminister Szynkowski vel Sęk rozmawiał też z przedstawicielami krajowego sektora obronnego oraz liderami światowego przemysłu zbrojeniowego zaangażowanymi w Polsce.

– Obecność polskiego przemysłu na świecie należy rozumieć szerzej niż tylko jako realizację kontraktów eksportowych. To przede wszystkim uczestnictwo w międzynarodowych łańcuchach badawczo-rozwojowych i przemysłowych – powiedział wiceszef MSZ. – W dobie globalizacji światowego handlu i wysokiej konkurencyjności w branży zbrojeniowej, polski przemysł, budując swój potencjał produkcyjny, powinien szczególną uwagę zwrócić na możliwości współpracy międzynarodowej –  dodał.

Ponadto, w ramach tegorocznej edycji MSPO, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, zorganizowało seminarium dla przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego dotyczące Europejskiego Funduszu Obronnego (European Defence Fund, EDF). Konferencja była okazją do debaty na temat szans i wyzwań wynikających z ww. inicjatywy Komisji Europejskiej. Głównym celem seminarium było podniesienie świadomości branży zbrojeniowej na temat EDF i zachęcenie polskich firm do ubiegania się o środki Funduszu. – Europejski Fundusz Obronny ma szansę stać się istotnym narzędziem wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego – zaznaczył Szynkowski vel Sęk.