Wiceszef MSZ na Polish Economic Forum w Londynie

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marek Magierowski podczas LSE SU Polish Economic Forum w Londynie mówił, że powinniśmy budować silną Unię Europejską, która musi być w stanie możliwie ściśle współpracować ze Stanami Zjednoczonymi oraz Wielką Brytanią, gdy ta opuści Wspólnotę.

Wiceszef polskiej dyplomacji uczestniczył w panelu „European Union – a (N)ever closer Union?”, podczas którego rozważano możliwe kierunki rozwoju Unii Europejskiej, przyszłości unii gospodarczo-walutowej oraz Brexit. W dyskusji udział wzięli również prof. Danuta Hubner i dr Stanley Bill z Uniwersytetu w Cambridge.

Podczas panelu Magierowski odnosząc się do koncepcji „Europy wielu prędkości” powiedział: – Jeśli jest wola rozmowy o tej koncepcji to należy postawić pytanie o to kto tak naprawdę jest w rdzeniu UE. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę wyniki gospodarcze i innowacyjność Polski, to zdecydowanie jesteśmy w Europie pierwszej prędkości – stwierdził. Ponadto wyraził sceptycyzm w kwestii tworzenia kolejnych instytucji unijnych oraz  instytucjonalizacji strefy euro.

 Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił także znaczenie inicjatywy Trójmorza: – To realny projekt stymulujący współpracę w ramach UE i budowę kluczowej infrastruktury w Europie Środkowej – mówił.

 Z kolei odnosząc się do negocjacji dotyczących Brexitu oraz perspektyw współpracy między Wielką Brytanią i Unią Europejską Magierowski zaznaczył, że Polsce zależy na  -ambitnej współpracy ze Zjednoczonym Królestwem w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Powinniśmy tu stworzyć nowy model, który wykracza poza istniejące rozwiązania – mówił.

 LSE SU Polish Economic Forum, organizowane przez LSE Polish Business Society – stowarzyszenie zrzeszające polskich studentów London School of Economics and Political Science, to największa konferencja dotycząca polskiej polityki i gospodarki odbywająca się poza granicami Polski. Tegoroczna edycja jest siódmą z kolei.