Wideokonferencja szefa ME z wojewodami dot. bezpieczeństwa energetycznego

25
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister energii Krzysztof Tchórzewski, wiceministrowie Grzegorz Tobiszowski i Tadeusz Skobel, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski oraz wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker rozmawiali z wojewodami podczas narady koordynacyjnej o bezpieczeństwie energetycznym.

„W naradzie uczestniczyli również prezesi spółek energetycznych – grup kapitałowych – (PGE, Tauron, Enea, Energa) oraz największych w Polsce operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – pełniącej rolę operatora przesyłowego elektroenergetycznego (OSP)” – poinformował resort.

„Podczas spotkania omówiono m.in. działania podjęte przez Ministerstwo Energii we współpracy z OSD i OSP, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych, jak również rolę Ministra Energii w systemie udostępniania rezerw strategicznych. Szef resortu energii poinformował, że Ministerstwo Energii jest gotowe do uruchomienia rezerw w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że rezerwy mogą być udostępnione m.in. na wniosek wojewody, starosty, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta” – napisano w komunikacie.

„Minister Tchórzewski dodał, że w ME opracowano i wdrożono procedurę raportowania o zagrożeniach i awariach masowych w systemie elektroenergetycznym. Może być ona uruchamiana w sytuacjach powodowanych np. bardzo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (nawałnice, huragany, silne fronty burzowe). Dzięki temu będzie możliwe szybkie reagowanie w trudnych sytuacjach i dotarcie na czas z odpowiednią pomocą” – poinformowało ministerstwo.