Wiedeń: O Brexicie i polityce klimatycznej na konferencji COSAC

21
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Aktualny stan negocjacji ws. Brexitu oraz polityka klimatyczna i unia energetyczna to główne tematy, o których dyskutowali w Wiedniu parlamentarzyści z komisji zajmujących się sprawami unijnymi w parlamentach Unii Europejskiej. W 60. sesji COSAC, zorganizowanej w ramach austriackiej prezydencji w Unii, wzięli udział wiceprzewodniczący Komisji ds. UE Sejmu Lech Kołakowski oraz posłowie Agata Borowiec, Tadeusz Cymański i Michał Stasiński.

W debacie poświęconej negocjacjom ws. porozumienia dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, konsekwencjom Brexitu i przyszłym relacjom między obiema stronami, parlamentarzyści opowiadali się przeciwko „paleniu mostów” przez Unię i Zjednoczone Królestwo. Przestrzegali także przed tzw. twardym Brexitem, czyli wyjściem Wielkiej Brytanii z UE bez umowy.

Wiceprzewodniczący Kołakowski ocenił, że sam fakt osiągnięcia porozumienia między UE a Wielką Brytanią w sprawie Brexitu należy uznać za sukces. – Cieszy nas, że umowa gwarantuje ochronę praw polskich obywateli na Wyspach. Chcielibyśmy, aby przyszłe partnerstwo oparte było na ambitnych przepisach dotyczących przepływu osób fizycznych oraz obszarów powiązanych np. koordynacji zabezpieczenia społecznego i uznawania kwalifikacji zawodowych – ocenił Lech Kołakowski. Jak tłumaczył, Polska jest gotowa do bardzo ambitnych rozwiązań dotyczących przyszłych relacji UE-Wielka Brytania, tak długo jak będą zachowane wspólne zasady negocjacyjne: równowaga praw i obowiązków, ochrona integralności wspólnego rynku i unii celnej oraz poszanowanie relacji gospodarczych UE z krajami trzecimi.

Przedstawiciele komisji UE parlamentów państw członkowskich debatowali również nt. polityki klimatycznej. Uczestnicy sesji zgodnie podkreślali, że Unia Europejska musi podjąć znaczne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Podkreślali również, że Unia powinna odgrywać wiodącą rolę w walce z globalnym ociepleniem.

Tadeusz Cymański zauważył, że Polska  jest i pozostanie  pewnym partnerem w walce ze zmianami klimatu i podjęła wiele działań i kosztownych programów w ramach przeciwdziałania tym zmianom. – Przyjmujemy propozycje UE np. w zakresie koszyka energetycznego, ale jednocześnie potrzebujemy zrozumienia, że istnieją u nas  pewne uwarunkowania  społeczne, które skłaniają do oparcia energetyki na tradycyjnych źródłach energii – tłumaczył poseł.

Jak dodał parlamentarzysta, nie opieramy się na gwarancjach traktatowych, które dają suwerenność w kształtowaniu koszyka energetycznego, ale szukamy zrozumienia dla faktu, że chcąc utrzymać stabilność finansową nie możemy sobie pozwolić na bardzo kosztowne i tak szybkie zmiany. W nawiązaniu do zbliżającego się szczytu COP24 w Katowicach, poseł Tadeusz Cymański wyraził opinię, że podjęte tam zobowiązania powinny objąć wszystkie kraje, w tym emitujące największą ilość szkodliwych substancji.

Podczas sesji COSAC przedstawiciele komisji do spraw unijnych parlamentów narodowych dyskutowali także o przybliżaniu Unii Europejskiej obywatelom w świetle zbliżających się wyborów do europarlamentu. Parlamentarzyści przekonywali, że w tym celu należy zadbać o większą przejrzystość procesów decyzyjnych na poziomie UE, jak również o wzrost świadomości mieszkańców Unii odnośnie działań na szczeblu europejskim. W dyskusji podkreślano także znaczenie wzmocnienia roli parlamentów narodowych i regionalnych, które stanowią pomost między UE a jej obywatelami.

Poseł Agata Borowiec zwróciła uwagę na konieczność znalezienia recepty na zapewnienie wysokiej frekwencji i zwiększenie zainteresowania wyborami do Parlamentu Europejskiego. – Zgadzamy się, że dużym zagrożeniem są fake newsy oraz kampanie dezinformacyjne i popieramy działania, które wzmacniają UE, uodparniając ją na te zagrożenia – powiedziała. – Polakom zależy na Unii Europejskiej. 87 proc. naszych obywateli wyraziło zdanie, że Polska skorzystała z członkostwa w UE – podkreśliła Agata Borowiec. Jak zauważyła, to prawie 20 punktów procentowych powyżej średniej unijnej. – W Polsce nie ma silnych ruchów ani partii eurosceptycznych – zaznaczyła. Wskazała też na naczelne przesłanie polskiej wizji UE, którym jest utrzymanie jedności. Poseł tłumaczyła, że poszukiwanie kompromisów powinno być codziennością w UE, tak aby wszystkie państwa czuły się w jednakowym stopniu uwzględniane w decyzjach politycznych.

Spotkanie w Wiedniu zakończyło się przyjęciem uwag oraz konkluzji, w których m.in. wyrażono zadowolenie z wypracowania projektu umowy w kwestii Brexitu. Podkreślono też wsparcie dla Głównego Negocjatora UE w jego działaniach na rzecz osiągnięcia porozumienia ws. deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji Unii i Wielkiej Brytanii.

Kolejna sesja plenarna COSAC odbędzie 13-15 czerwca 2019 r. w Bukareszcie w ramach prezydencji rumuńskiej w Radzie UE.

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE, powszechnie określana skrótem COSAC (Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires), to forum współpracy i wymiany informacji, w szczególności nt. praktycznych aspektów parlamentarnej kontroli spraw unijnych, parlamentów państw UE i Parlamentu Europejskiego. COSAC powołano w maju 1989 r. w Madrycie. Parlamentarzyści z komisji zajmujących się kwestiami unijnymi spotykają się w tej formule dwa razy do roku w państwie, które sprawuje prezydencję Rady UE.