Większość Polaków uważa, że prezydent nie podejmuje samodzielnych decyzji

17
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”, Andrzej Duda jest niesamodzielny i nie realizuje swoich obietnic. Natomiast jako zwierzchnik Sił Zbrojnych wypada przeciętnie – uważają uczestnicy badania.

Aż 64 proc. respondentów uważa, że Duda nie jest prezydentem samodzielnym, z czego 47 proc. wybrało opcję „zdecydowanie niesamodzielny”, a 17 proc „raczej samodzielny”. Jedynie 33 proc. badanych jest odmiennego zdania, w tym o „zdecydowanej samodzielności” prezydenta jest przekonanych 13 proc., zaś 20 proc. wybrało odpowiedź „raczej samodzielny”. Niewiele lepiej wypada ocena Andrzeja Dudy wśród elektoratu PiS. 47 proc. zwolenników partii rządzącej jest przekonanych o „zdecydowanej samodzielności” prezydenta, z kolei 33 proc. sadzi, że jest on „raczej samodzielny”.

Na pytanie czy i jak Andrzej Duda wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych. 44 proc. ankietowanych odpowiedziało, że dobrze i spełnia swoje obietnice wyborcze, z czego 12 proc. uważa, że realizuje je „zdecydowanie dobrze”, a 32 proc., że „raczej dobrze”.

Polacy nie najlepiej oceniają również prezydenta w roli zwierzchnika Sił Zbrojnych. 34 proc. badanych uważa, że Duda dobrze radzi sobie w tej kwestii, odmiennego zdania jest  55 proc.

Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został zrealizowany 11 i 12 maja 2017 r. na reprezentatywnej grupie 1100 mieszkańców Polski. Badanie wykonano metodą CATI. Wielkość błędu statystycznego wynosi 3 proc.