Wilno: Obchody Dnia Niepodległości z udziałem Marszałka Sejmu

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– 11 marca 1990 roku, przywrócenie państwowości litewskiej, to dzień radosny dla nas wszystkich. Powrót Litwy do grona suwerennych państw ma dla nas olbrzymie znaczenie – powiedział w Wilnie Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu odwiedził stolicę Litwy by wziąć udział w obchodach Dnia Odrodzenia Niepodległości. Sejm reprezentowali również posłowie: Tadeusz Aziewicz, Tomasz Latos i Jerzy Meysztowicz.  Ponadto Litwa, Łotwa i Polska wyraziły sprzeciw dotyczący budowy Nord Stream 2.

Uroczystości w budynku Parlamentu rozpoczęły się minutą ciszy ku czci bojowników o wolność Litwy. Przewodniczący Seimasu Viktoras Pranckietis w swoim wystąpieniu mówił o odwadze tych, którzy prowadzili kraj do niepodległości. Przewodnicząca parlamentu Łotwy Ināra Mūrniece przypominała z kolei o potrzebie jedności państw bałtyckich.

Marszałek Sejmu mówił o okresie przełomu lat 1989-90. – To był triumf Solidarności i Sąjūdisu, dwóch wielkich ruchów społecznych, które wyszły daleko poza granice naszych państw – podkreślał. Marek Kuchciński przywołał także wspólne dzieło obu narodów sprzed 450 lat, Unię Lubelską, poprzedzoną chrztem Litwy. – Polacy i Litwini kierując się zasadą „wolni z wolnymi, równi z równymi”, zawarli równoprawny związek obojga narodów, stając się w pewnym sensie prekursorami UE i zbudowali nowoczesny parlamentaryzm – zaznaczył. Marszałek Sejmu mówił także o potrzebie przywrócenia aktywności zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy. Złożył również ofertę wzmocnionej współpracy parlamentarnej z państwami bałtyckimi. – Szczęść Boże Polsce, Litwie i całej Europie Środkowo-Wschodniej – zakończył.

Po zakończeniu obchodów w Seimasie na Placu Niepodleglości odbyła się ceremonia podniesienia flag państw bałtyckich. Następnie szefowie parlamentów Litwy, Polski i Łotwy złożyli podpisy pod Listem Otwartym do Przewodniczących Parlamentów Państw Europejskich. „Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, ale jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej Unii Europejskiej, a w szczególności zależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej od Rosji” – czytamy w dokumencie, który wcześniej podpisali również przewodniczący parlamentów Ukrainy i Mołdawii. Marszałek Sejmu i towarzyszący mu polscy posłowie rozmawiali także z przewodniczącym Seimasu Viktorasem Pranckietisem. Po spotkaniu marszałek Kuchciński i przewodniczący Pranckietis spotkali się z dziennikarzami. – Podkreślamy dwie ważne zasady: wspólnej troski o bezpieczeństwo wszystkich państw Unii, w tym państw będących we wschodniej jej części, oraz solidarności i współpracy. Razem wspieramy także Ukrainę – mówił marszałek Sejmu w czasie konferencji prasowej.

W ramach uroczystych obchodów w stolicy Litwy marszałek Marek Kuchciński wziął również udział w Mszy Św. w Katedrze Wileńskiej.

Dzień Odrodzenia Niepodległości Litwy obchodzony jest od 11 marca 1990 r. W tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie wybranej w wolnych wyborach Rady Najwyższej Litwy oraz proklamowano Państwo Litewskie. Podczas pierwszego posiedzenia Rada uchwaliła akt w sprawie odrodzenia niepodległego Państwa Litewskiego.