Witold Waszczykowski na spotkaniu szefów dyplomacji Grupy Wyszehradzkiej i państw regionu Bałkanów Zachodnich w Budapeszcie

12
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska wspiera starania krajów Bałkanów Zachodnich o członkostwo w Unii Europejskiej. Proces integracji europejskiej państw Europy Południowo-Wschodniej przyczynia się do umacniania bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie – powiedział minister Waszczykowski w Budapeszcie.

W środę szef polskiego MSZ wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej w formule „plus” (V4+) z udziałem szefów dyplomacji Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Kosowa i Serbii. W spotkaniu w charakterze specjalnych gości uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Bułgarii i Rumunii oraz przedstawiciele Chorwacji, Słowenii i estońskiej prezydencji w Radzie UE.

Rozmowy koncentrowały się na perspektywie europejskiej krajów regionu Bałkanów Zachodnich oraz wyzwaniach dla bezpieczeństwa regionalnego, związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, radykalizacją czy nielegalną migracją. – Wyzwania takie jak nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm, zagrożenia hybrydowe nie znają granic – współpraca między Unią, jej krajami członkowskimi i regionem Bałkanów Zachodnich jest kluczowa, by stawić im czoło – mówił Waszczykowski podczas spotkania.  Dodał, że państwa Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej powinny współpracować także w sprawach gospodarczych – zwłaszcza w dziedzinie budowy wspólnej infrastruktury transportowej i energetycznej. W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej, państw bałkańskich nie powinna dzielić od pozostałych państw członkowskich luka rozwojowa.

– Polska od lat wspiera kraje Bałkanów Zachodnich w staraniach o członkostwo w Unii Europejskiej i dzieli się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami z procesu akcesji do UE – mówił szef polskiej dyplomacji. – Nasze inicjatywy w tym zakresie to Konferencje – Skopijska i Belgradzka czy Akademia Rozszerzenia, w której udział biorą urzędnicy ze wszystkich krajów regionu Bałkanów Zachodnich – dodał. Waszczykowski wyraził również nadzieję, że zaplanowany na maj przyszłego roku w Bułgarii Szczyt UE-Bałkany Zachodnie wpłynie na przyspieszenie procesu integracji europejskiej regionu. Bułgaria, która w pierwszej połowie przyszłego roku będzie sprawować przewodnictwo w Radzie UE, określiła region Bałkanów Zachodnich jako priorytetowy.

Podczas spotkania w Budapeszcie, szefowie dyplomacji mieli okazję do zapoznania się z prezentacją na temat utworzonego niedawno Funduszu Bałkanów Zachodnich z siedzibą w Tiranie.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na polskie wsparcie dla procesów pojednania w regionie – Polska dzieli się z państwami bałkańskimi swoim doświadczeniem w zakresie procesu pojednania z Niemcami. W tych dniach odbywa się w Krzyżowej na Dolnym Śląsku polsko-niemieckie seminarium „Pojednanie i Pamięć” z udziałem młodzieży ze wszystkich sześciu państw Bałkanów Zachodnich – przypomniał.