Wizyta fińskich parlamentarzystów w Sejmie – relacja

24
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Sejmie gościła przewodnicząca Wielkiej Komisji Parlamentu Finlandii Ann-Marie Virolainen, która spotkała się z wicemarszałkiem Ryszardem Terleckim oraz z przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Izabelą Kloc. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych oraz bieżących spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej.

Ann-Marie Virolainen zaznaczyła, że zarówno Finlandia jak i Polska obchodzą w tym roku 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w związku z tym wymieniła się gratulacjami z wicemarszałkiem Terleckim. W trakcie rozmowy poruszono kwestię Nowych Ram Finansowych oraz przyszłości UE w obliczu zmian zachodzących w Europie. Ryszard Terlecki wystosował też ustne zaproszenie na kolejny szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się latem w Warszawie.

W trakcie spotkania z Komisją ds. Unii Europejskiej, przewodnicząca Virolainen wyraziła zainteresowanie sprawami praworządności w Polsce, zwłaszcza uruchomieniem przez Komisję Europejską procedury przewidzianej w art. 7 TUE. Izabela Kloc zapewniła, że intencją obecnego rządu jest naprawianie wymiaru sprawiedliwości, ale z zachowaniem wszelkich wymaganych  standardów unijnych. Podkreśliła również, że państwa członkowskie wkrótce przekonają się, iż zamiarem obecnego rządu była naprawa źle funkcjonującego w Polsce systemu sądownictwa.

Odnośnie Wieloletnich Ram Finansowania przewodnicząca Kloc odpowiedziała, że Polska jest otwarta na rozmowy o priorytetach kolejnej perspektywy finansowej jednak nie powinno się to odbywać kosztem dotychczasowych priorytetów UE, ale przede wszystkim z zapewnieniem rozwoju Unii jako całości. Polska jest za utrzymaniem polityki wyrównywania różnic w UE, ale też za kierowaniem środków unijnych na projekty infrastrukturalne , które będą mogły służyć całej Europie, jak np. połączenia drogowe, kolejowe i żeglugi śródlądowej obszaru Europy środkowo-wschodniej na linii północ-południe.