Wizyta Marszałka Sejmu w Berlinie – zapowiedź

31
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Bieżąca współpraca parlamentarna pomiędzy Polską i Niemcami oraz perspektywy jej rozwoju to główne kwestie, które są wśród przewidywanych tematów czwartkowej (01.02) wizyty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Berlinie. Najważniejszym jej punktem będzie spotkanie z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble.

Politycy mają również rozmawiać o możliwościach wzmocnienia roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Planowane tematy rozmów Marka Kuchcińskiego i Wolfganga Schäuble obejmują także rolę Polski, Niemiec i państw Europy Środkowej w mechanizmach dynamizujących UE w Europie i świecie.

Podczas wizyty w Berlinie marszałek Sejmu odwiedzi również muzeum „Topografia Terroru”, które dokumentuje mechanizmy niemieckiego nazistowskiego aparatu terroru. Część stałej ekspozycji poświęcono zbrodniom popełnionym przez Niemców w czasie II wojny światowej w okupowanej Polsce. Centrum powstało w 2010 r. dokładnie w miejscu, gdzie w czasach III Rzeszy Niemieckiej w latach 1933 – 1945 znajdowała się centrala hitlerowskiej tajnej policji Gestapo i SS oraz Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.

Marszałek Marek Kuchciński spotka się też z przedstawicielami niemieckiej Polonii.

Parlamenty Polski i Niemiec współpracują m.in. na szczeblu przewodniczących i wiceprzewodniczących, w formacie spotkań prezydiów Sejmu i Bundestagu, na poziomie komisji oraz grup przyjaźni. W Sejmie i Senacie bieżącej kadencji od marca 2016 r. działa Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, licząca 47 członków – 46 posłów i 1 senatora. Pracami grupy kieruje poseł Szymon Szynkowski vel Sęk.