Wizyta szefa MSZ w Albanii

08
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozmowy prowadzone z szefem albańskiego resortu ds. Europy i spraw zagranicznych dotyczyły głównie stosunków dwustronnych, polskiego wsparcia dla europejskich aspiracji Albanii oraz współpracy w ramach NATO. Poruszono też kwestie rozwoju współpracy w zakresie bezpieczeństwa, kultury i edukacji – poinformował resort.

– Cieszą mnie coraz bliższe relacje między naszymi krajami, a przede wszystkim fakt, że ich rozwój odbywa się równolegle na wielu płaszczyznach – powiedział szef polskiej dyplomacji po spotkaniu z ministrem Europy i spraw zagranicznych Albanii Ditmirem Bushatim. – Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się III Polsko-Albańskie Forum Biznesu. W dwóch poprzednich, organizowanych przy okazji wizyt premierów, uczestniczyło ponad 130 firm z obu krajów – przypomniał Jacek Czaputowicz.

 – Zarówno Polska i Albania przyczynia się do bezpieczeństwa państw bałtyckich. (…) Oba nasze kraje mają swoich żołnierzy w grupie bojowej na Łotwie. Jesteśmy wdzięczni Albanii za to, że wspiera także bezpieczeństwo państw położonych na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mamy pełną świadomość tego, że od wielu lat Albania jest ważnym członkiem NATO i przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa w tej części Europy. Mamy nadzieję, że stanie się w nieodległym czasie członkiem Unii Europejskiej – mówił szef polskiego MSZ.

– Polska popiera silnie członkostwo Albanii w UE, a także członkostwo innych państw regionu. Dajemy temu wyraz na forum organizacji. Uważamy, że społeczeństwu Albanii należy dać jasny sygnał, że UE jest otwarta i czeka na Albanię, a samo członkostwo przyczyni się do zwiększenia bogactwa kulturowego UE – stwierdził Czaputowicz. – Doceniamy wysiłki reformatorskie władz albańskich, cieszymy się, że zostały one dostrzeżone przez KE, która w kwietniowym raporcie zawarła bezwarunkową rekomendację dla RUE do otwarcia negocjacji akcesyjnych. Liczymy, że Rada czerwcowa podejmie tę decyzję – dodał. Ministrowie zgodzili się, że perspektywa integracji europejskiej regionu to jedyna droga do zapewnienia jego bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju.

W trakcie pobytu w Tiranie minister Czaputowicz spotkał się także z prezydentem Albanii Ilirem Metą i premierem Edim Ramą. Podczas rozmów poruszono kwestie relacji dwustronnych oraz europejskiej przyszłości Bałkanów Zachodnich.