Wizyta szefa MSZ w Bułgarii

16
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jacek Czaputowicz  w Sofii przeprowadził rozmowy z wicepremier i minister spraw zagranicznych Ekateriną Zacharijewą. Spotkał się także z minister ds. Prezydencji Bułgarii w Radzie UE Lilianą Pawłową. Podczas spotkań omówiono najważniejsze kwestie w relacjach bilateralnych oraz dotyczące współpracy regionalnej i najistotniejszych spraw na agendzie UE. Wizyta była także okazją do przedstawienia partnerom bułgarskim polskich priorytetów w okresie niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.

– Jest to moja pierwsza wizyta jako ministra spraw zagranicznych. Ma ona na celu podkreślenie bardzo dobrych, przyjacielskich relacji między naszymi państwami – powiedział podczas wizyty w Sofii szef polskiej dyplomacji. – Premier Mateusz Morawiecki złożył pierwszą wizytą w Budapeszcie, ja jestem w Sofii. Oznacza to, że dla Polski region Europy Środkowej jest bardzo ważny w polityce zagranicznej – dodał.

„Pierwsza wizyta Jacka Czaputowicza jako szefa polskiej dyplomacji była wyrazem determinacji Polski rozwijania bardzo dobrych stosunków polsko-bułgarskich oraz kształtowania bliskiej współpracy i wspierania Prezydencji Bułgarii w Radzie UE w I półroczu 2018 r. Minister podkreślił, że rozmowy w Sofii na początku bułgarskiej prezydencji wskazują również na zakres polskiego zaangażowania we współpracę w ramach Unii Europejskiej, aktywnego uczestnictwa w procesie poszukiwania wzajemnie akceptowalnych rozwiązań i decyzji w celu budowania przyszłości UE” – podkreślił resort.

„Ważnym tematem rozmów była przyszłość Unii Europejskiej, w tym po Brexicie, oraz sprawy tak istotne dla obywateli Polski, Bułgarii i innych państw członkowskich, jak polityka energetyczna, w tym dyrektywa gazowa, status pracowników delegowanych, polityka migracyjna, przyszłe Wieloletnie Ramy Finansowe. Warszawa i Sofia będą się konsultować we wszystkich tych kwestiach z uwzględnieniem interesów ekonomicznych wszystkich zainteresowanych, europejskich wartości związanych z funkcjonowaniem wspólnego rynku oraz bezpieczeństwa Europy i jej obywateli. Przedmiotem rozmów była również europejska przyszłość Bałkanów Zachodnich. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Bułgarii zgodzili się, że integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską to jedyna droga zapewnienia bezpieczeństwa, dobrobytu i współpracy w tej części Europy. Minister potwierdził, że Polska będzie wspierać Prezydencję Bułgarii w Radzie UE w realizacji jej priorytetów w tej dziedzinie” – poinformowało MSZ.

Tematem rozmów była również kwestia procedury uruchomionej przez KE wobec Polski z artykułu 7. Traktatu o UE. – Omówiliśmy chronologię i to co nas czeka, jeśli chodzi o artykuł 7. Ze swojej strony przedstawiłem wstępne stanowisko Polski odnośnie tego problemu. Zadeklarowałem, że wkrótce zostanie ono przedstawione na piśmie prezydencji, Komisji, a także państwom członkowskim. Polska nastawiona jest na dialog w tej sprawie – podkreślił minister Czaputowicz.

Wizyta potwierdziła także wolę obu rządów intensyfikacji relacji dwustronnych, poszukiwania możliwości dalszego rozwoju rosnącej współpracy gospodarczej oraz identyfikowania form współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ. Obydwa kraje zainteresowane są rozwijaniem regionalnej współpracy gospodarczej, infrastrukturalnej, transportowej i w cyberprzestrzeni, z wykorzystaniem możliwości zarysowanych podczas Szczytu Trójmorza w Warszawie w lipcu 2017 r. Rozmowy dotyczyły także współpracy regionalnej państw wschodniej flanki NATO (B9) w sferze polityki bezpieczeństwa.