Wizyta Witolda Waszczykowskiego w Azerbejdżanie

19
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Azerbejdżan jest dla nas ważnym partnerem, z którym chcemy rozwijać dobre i przyjazne relacje w takich dziedzinach jak energetyka, transport czy turystyka – powiedział szef polskiego MSZ w Baku.

Waszczykowski rozpoczął wizytę w Azerbejdżanie od spotkania z prezydentem kraju Ilhamem Alijewem. – Wizyta polskiego ministra spraw zagranicznych jest dla nas kolejnym krokiem w rozwoju relacji dwustronnych – powiedział prezydent Azerbejdżanu. Spotkanie poświęcono m.in. kwestiom bezpieczeństwa w regionie i zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego i UE.

„Ważnym wątkiem rozmów była potrzeba realizacji zapisów podpisanej w czerwcu tego roku przez prezydentów Polski i Azerbejdżanu Wspólnej Deklaracji ws. mapy drogowej na rzecz Strategicznego Partnerstwa i Współpracy Gospodarczej. Zaznaczono, że będzie temu sprzyjać powołanie grupy roboczej ds. transportu, w ramach Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej” – poinformował resort.

Natomiast podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem Elmarem Mammadjarowem Witold Waszczykowski omówił sytuację bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym i sprawę uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu, również w kontekście niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Polska niezmiennie akcentuje potrzebę prowadzenia negocjacji pokojowych z poszanowaniem przez wszystkie strony fundamentalnych zasad porządku międzynarodowego  – podkreślił szef polskiego MSZ – Polska i Azerbejdżan to państwa zabiegające o stabilizację regionów, których są częścią – dodał.

„Rozmówcy pozytywnie ocenili przebieg negocjacji w sprawie nowej ramowej umowy o współpracy w świetle przygotowań do listopadowego szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli, podkreślając przy tym korzyści wynikające z zacieśniania relacji Azerbejdżanu z UE. Ministrowie zgodzili się, że należy nadać współpracy gospodarczej Polski i Azerbejdżanu większą dynamikę. Podkreślili też geopolityczną rolę i znaczenie Azerbejdżanu dla realizacji priorytetowej koncepcji connectivity – praktycznego zbliżenia państw Partnerstwa Wschodniego z UE poprzez rozbudowę korytarzy transportowych, budowę połączeń infrastrukturalnych, handlowych i energetycznych” – poinformowało ministerstwo.