Wspólna deklaracja Grupy V4 dotycząca ochrony i wzmacniania rodziny

30
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ministrowie V4 podpisali wspólną deklarację, w której podkreślili, że rodzina jest podstawową komórką społeczną, na której opierają się wszelkie inne wspólnoty. Zwrócili również uwagę na znaczenie ochrony i wzmacniania rodziny.

– Państwa Grupy Wyszehradzkiej zgadzają się, że wspieranie rodzin może stanowić rozwiązanie problemów demograficznych dotykających całą Europę – powiedziała węgierska sekretarz stanu ds. rodziny, młodzieży i spraw międzynarodowych Katalin Novak.

– Jeżeli w Europie jesteśmy jako Grupa ze wspólnym stanowiskiem i przesłaniem, to nasz głos, do tej pory może pojedynczy, niedostrzegany albo bagatelizowany, na pewno będzie głosem silniejszym – stwierdziła minister Elżbieta Rafalska. Jednocześnie podkreśliła, że dla Polski polityka rodzinna jest kluczowa. Minister wyraziła zadowolenie, że węgierska prezydencja w V4 doprowadziła wszystkie kraje Grupy do konkluzji, iż dbanie o politykę rodzinną nie jest interesem tylko jednego narodu.