Wspólne działania w walce z ASF

27
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Warszawie odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa, głównych lekarzy weterynarii państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Białorusi, Rosji i Ukrainy z komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem. 

– ASF to wciąż poważny problem dla unijnego sektora rolno-spożywczego, zagrożenie dla całej Unii Europejskiej i krajów sąsiednich. (…) Dotychczasowe działania pokazują, że walka z wirusem jest długotrwała, wymaga konsekwencji, wielokierunkowych i wspólnych działań oraz znacznych nakładów finansowych – powiedział Krzysztof Jurgiel. – Polska podejmuje wszelkie działania, które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terytorium Polski, a tym samym i na pozostałe kraje UE – zapewnił szef resortu rolnictwa. Jednocześnie podkreślił, że skutki wystąpienia choroby, które mogą trwać znacznie dłużej niż sama choroba, powodują duże straty ekonomiczne i społeczne. Dlatego, według ministra, konieczne jest wsparcie ze strony Komisji Europejskiej w walce z wirusem.

– Komisja Europejska prowadzi działania służące likwidacji tej choroby – powiedział komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis. Przedstawiciel Komisji Europejskiej przypomniał, że jest to czwarte spotkanie na wysokim szczeblu poświęcone walce ze skutkami afrykańskiego pomoru świń. – Dzięki podjętym działaniom wydaje się, że ASF jest pod kontrolą – mówił komisarz.

– Konkluzje z dzisiejszych rozmów wskazują, że niezbędna jest dalsza kontynuacja wspólnych działań w zakresie badań naukowych, informowania i edukowania społeczeństw o zagrożeniach jakie niesie ASF oraz o konieczności dalszego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej – powiedział Jurgiel odnosząc się do wspólnych ustaleń przyjętych przez wszystkie państwa uczestniczące w konferencji. Z kolei komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności podkreślił, że – Komisja Europejska przykłada bardzo dużą uwagę do problemu jakim jest wirus ASF. (…) Jestem przekonany, że w 2018 roku wspólnie zostaną zintensyfikowane działania związane z kontrolami granicznymi oraz kontrolami populacji dzików – dodał Andriukaitis.