Wspólne polsko-słowackie projekty

09
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W Krakowie  Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z Katariną Mihałową, Dyrektor Generalną Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, otworzyli dwa nabory na polsko-słowackie projekty z dziedziny edukacji i transportu multimodalnego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 15,5 mln euro, czyli ponad 65 mln złotych.

Przy okazji otwarcia naborów Adam Hamryszczak podsumował dotychczasowe efekty wdrażania programu INTERREG Polska-Słowacja w latach 2014-2020. – Po dwóch latach realizacji programu zawarliśmy umowy o dofinansowanie na blisko 70% środków, czyli o wartości 105 mln euro. Dzięki obecnie realizowanym projektom powstanie ponad 1,1 tys. km nowych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, głównie rowerowych. Wzrośnie bezpieczeństwo komunikacyjne na pograniczu – partnerzy zmodernizują około 100 km dróg. Około 4 tys. osób skorzysta z praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych do kraju sąsiada.

 O fundusze w ramach programu mogą się ubiegać m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje systemu oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły oraz związki wyznaniowe. Wszystkie projekty składane w ramach programu muszą zostać zrealizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Słowacji.