Współpraca NATO-Ukraina w obliczu zagrożeń hybrydowych

27
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Współorganizatorami seminarium „Crisis Management And Strategic Management In Hybrid Warfare Environment” były Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Studiów Strategicznych Ukrainy.

 – Zachód nie jest uodporniony na zagrożenia hybrydowe. Musimy przygotować się wspólnie, na poziomie narodowym i sojuszniczym, a także we współpracy NATO-Ukraina, do ich neutralizacji – powiedział w Warszawie wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki podczas inauguracyjnego posiedzenia Platformy NATO-Ukraina ds. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

„W swoim wystąpieniu w jednym z paneli wiceminister Bartosz Cichocki podkreślił znaczenie inicjatywy sojuszniczej wobec rosnącego zagrożenia ze strony rosyjskich działań hybrydowych. Wskazał, że obejmują one szeroki zakres instrumentów – od kampanii medialnych, przez ataki hakerskie, zamachy terrorystyczne, po operacje służb specjalnych. Wiceszef MSZ sformułował propozycje pod kątem dalszych prac platformy NATO-Ukraina. Wyraził nadzieję, że stanie się ona ważnym forum poszukiwania aktywnych sposobów przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym” – napisało ministerstwo w komunikacie.

Obrady otworzyli: szef BBN Paweł Soloch, zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Łytwynenko oraz zastępca asystenta Sekretarza Generalnego NATO James Appathurai.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 ekspertów z Kwatery Głównej Sojuszu i 21 państw członkowskich NATO. Obecna była także kilkunastoosobowa delegacja z Ukrainy. Swoją reprezentację miało też Europejskie Centrum Doskonałości w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z Helsinek, którego członkiem jest również Polska.