Współpraca nauki i biznesu w ramach programu Mieszkanie Plus

06
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

BGK Nieruchomości S.A. zorganizowało konkurs skierowany do uczelni technicznych i instytutów badawczych, którego celem jest opracowanie koncepcji architektonicznej modelowego domu jednorodzinnego. Organizator konkursu, realizuje rządowy program Mieszkanie Plus, zaś partnerem tego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 – Inicjatywa podjęta przez BGK Nieruchomości jest kolejnym impulsem do budowania pomostu pomiędzy światem nauki i biznesu. Innowacyjne państwo można budować jedynie w oparciu o ścisłą współpracę tych dwóch środowisk i sprawny transfer wiedzy w kluczowych dziedzinach gospodarki – powiedział Jarosław Gowin.– Potrzebujemy nowatorskich rozwiązań, zwłaszcza w zakresie tak bliskim każdemu człowiekowi, jakim jest funkcjonalny i wygodny dom dla rodziny. Wierzę, że temat zaproponowany w tym konkursie będzie bodźcem dla ośrodków naukowych w całym kraju, do przestawienia się na innowacyjne tory – stwierdził minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Do wzięcia udziału w konkursie zaproszono uczelnie techniczne i instytuty naukowe, które działają przy ośrodkach akademickich i zajmują się działalnością projektową. Wyróżnione prace zostaną zrealizowane w postaci domów prototypowych.