Wybór członków KRS

29
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Centrum Informacyjne Sejmu poinformowało o zakończeniu etapu zgłaszania kandydatur na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Do Marszałka Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń sędziów – kandydatów na członków KRS.

Zgodnie z ustawą o KRS, w stosunku do dokumentów, które wpłynęły są aktualnie dokonywane dwa rodzaje czynności: do prezesów sądów właściwych dla kandydata są wystosowywane pisma z wnioskiem o sporządzenie i przekazanie informacji obejmującej m.in. dorobek orzeczniczy kandydata. Jeżeli taka informacja nie zostanie sporządzona w terminie 7 dni, będzie mógł ją sporządzić sam kandydat. Dodatkowo weryfikowana jest prawidłowość złożenia wymaganej liczby podpisów – w przypadku grupy 2000 obywateli Marszałek Sejmu w razie wątpliwości może zwrócić się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie poprawności tej czynności. Z kolei w przypadku kandydatur wspartych podpisami 25 sędziów korespondencja jest kierowana do Ministra Sprawiedliwości, który potwierdza, czy podpisane osoby są sędziami w służbie czynnej. Personalia kandydatów zostaną upublicznione, stosownie do przepisów ustawy, niezwłocznie po zakończeniu opisanych wyżej czynności – poinformowało CIS.