„Wystawa o wartościach, jakie niesie ze sobą polski parlamentaryzm”. Marszałek Sejmu na uroczystym wernisażu w Strasburgu

04
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Polska jest jedną z najstarszych ojczyzn parlamentaryzmu w naszej części świata, na kontynencie europejskim. Ten parlamentaryzm, współpraca Sejmu, przedstawicieli wszystkich ziem Rzeczypospolitej, rozpoczęła się na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. To wystawa nie tylko o dziejach Sejmu Rzeczypospolitej, jego 550-leciu, ale także o wartościach – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński w środę w Strasburgu, w wystąpieniu otwierającym ekspozycję pt. „Historia parlamentaryzmu w Polsce”.

Marszałek Kuchciński w siedzibie Parlamentu Europejskiego odniósł się m.in. do pierwszego sejmu dwuizbowego w Piotrkowie w 1468 r. oraz do Konstytucji 3-go Maja. – Stała się ona, dla mieszkańców Europy Środkowej, Rzeczypospolitej i dziś dla Polaków pewnym symbolem niepodległości i jednocześnie dokumentem, który utwierdzał nas w potrzebie utrzymania swobód obywatelskich i własnego, silnego, mocnego państwa, zapewniającego bezpieczeństwo swoim obywatelom – wyjaśniał Marek Kuchciński.

Ekspozycja została przygotowana z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, specjalnie dla prezentacji w Parlamencie Europejskim. Jej celem jest przybliżenie odbiorcom z całej Europy kluczowych dla rozwoju polskiego parlamentaryzmu faktów historycznych. Forma wystawy oparta jest na 11 planszach, nawiązując w ten sposób do liczby kart, na których spisano Konstytucję 3 Maja.

– Przyglądając się tej wystawie i dziejom parlamentaryzmu polskiego, możemy śmiało stwierdzić, że dzieje Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej są związane bardzo mocno z czasami współczesnymi, wywodzą się z przeszłości, z której wyciągamy dobre wnioski, ale myślimy i działamy w stronę przyszłości, następnych pokoleń, które przyjdą po nas – zakończył Marszałek Sejmu.

Wśród uczestników wydarzenia byli reprezentacji Sejmu i Europarlamentu, posłowie: Izabela Kloc, Włodzimierz Bernacki, Małgorzata Gosiewska, Iwona Arent, Piotr Pyzik, Marek Sawicki, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski, Małgorzata Zwiercan oraz europosłowie: Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Legutko, Bolesław Piecha, Karol Karski, Czesław Hoc, Sławomir Kłosowski. W otwarciu uczestniczył także prof. Dariusz Kupisz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.