Zacieśnianie współpracy parlamentarnej. Podpisanie porozumienia polsko-węgierskiego w czasie spotkania w Budapeszcie

04
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej w stolicy Węgier, Szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wraz z Dyrektorem Generalnym Biura Zgromadzenia Narodowego Węgier Györgiem Suchem podpisali porozumienie dotyczące Programu Wizyt Studyjnych.

Zgodnie z umową oba parlamenty, uznając dążenie do poprawy jakości i ciągłego kształcenia personelu oraz mając na względzie znaczenie współpracy między administracjami i wymiany wzajemnych doświadczeń, postanawiają, iż rotacyjnie będzie prowadzona wymiana pracowników. Będzie ona organizowana w formie wizyt wzajemnych grup urzędników.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas nieformalnego spotkania szefów parlamentów V4 w Budapeszcie, którego gospodarzem był przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér. Rozmawiano o wzmocnieniu reprezentacji parlamentów narodowych w UE i rozszerzeniu Unii. Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Senatu Stanisław Karczewski.