Zakończyło się 54. posiedzenie Sejmu

18
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W ostatnim dniu posiedzenia Izby najważniejszym punktem było wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego poprzedzone exposé premiera i debatą nad wystąpieniem programowym nowego szefa Rady Ministrów. Ponadto posłowie pracowali nad zmianami w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zajmowali się przepisami doprecyzowującymi wykonanie ustawy dekomunizacyjnej.

 

Sejm przyjął zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które wprowadzają zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Posłowie przyjęli także nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług. Rozwiązanie zapewni większą stabilność wpływów z tego podatku oraz zapobiegnie unikaniu jego płacenia. Rachunki VAT będą miały obowiązki założyć i prowadzić banki oraz SKOK-i. Rachunki VAT i zgromadzone na nich środki będą należały do podatników. Będzie z nich można regulować VAT do urzędu skarbowego lub zapłacić VAT wynikający z faktury otrzymanej od kontrahenta. Ustawa trafi teraz do prezydenta.