Założenia polityki społecznej rządu wobec osób starszych

24
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Premier podczas wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przedstawił założenia polityki senioralnej rządu. Program skierowany do osób starszych opiera się na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności.

 – Starszemu pokoleniu jesteśmy winni nie tylko szacunek, ale również wsparcie w ramach kompleksowej polityki państwa – mówił Mateusz Morawiecki. Takie zadanie ma „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” – dokument, który zawiera założenia polityki senioralnej rządu. Program został oparty na trzech filarach: bezpieczeństwie, uczestnictwie i solidarności. Są to elementy kluczowe, ponieważ stanowią gwarancję znacznego podniesienia jakości i poziomu życia osób starszych.

 – Jestem szczęśliwy, że właśnie w ten sposób tworzymy państwo opiekuńcze – państwo, które wdraża zasady społecznej gospodarki rynkowej. Mówi o tym o art. 20 naszej Konstytucji. Musimy tworzyć państwo, które jest otwarte dla wszystkich i wszystkim tworzy równe szanse – podkreślił szef rządu.  – Demokracja musi być demokracją z sercem, państwo musi być państwem z sercem, rząd też musi być rządem z sercem. Tworząc ten program dokonaliśmy przeglądu bardzo wielu polityk społecznych. (…) Na politykę senioralną składa się polityka demograficzna, edukacyjna, prorodzinna, gospodarcza i rozwojowa. Od jakości polityki wobec starszego pokolenia zależy jakość wszystkich innych polityk państwa – stwierdził.

Według premiera, miarą człowieczeństwa i jakości państwa jest sposób wspierania ludzi starszych. – Mówi się czasami, że starsi ludzie potrzebują niewiele, ale potrzebują tego bardzo. Dlatego bardzo proszę, żebyśmy skoncentrowali nasze wysiłki na tym, żeby jak najbardziej usprawnić życie seniorów. Ze swojej strony zobowiązuję się do tego – zadeklarował Morawiecki.

 „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność” zakłada realizację wielu działań skierowanych do osób starszych w ramach siedmiu głównych obszarów, do których należą: kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie; uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i rynku pracy; promocja zdrowia, profilaktyka chorób, dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji; zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy oraz zaniedbaniom wobec osób starszych; tworzenie warunków do solidarności i integracji międzypokoleniowej oraz edukacja.