Zatrzymania w związku z wyłudzaniem dotacji z UE

10
Czerwiec
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

CBA poinformowało, że sześciu osobom postawiono zarzuty w sprawie wyłudzania dotacji na szkodę UE oraz Skarbu Państwa. Jeden z podejrzanych był pracownikiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Śledz­two w spra­wie wyłudzania unijnych dotacji CBA pro­wa­dzi pod nad­zo­rem Pro­ku­ra­tu­ry Okrę­go­wej w War­sza­wie. – Za­rzu­ta­mi są ob­ję­te dwa przy­pad­ki wy­łu­dze­nia do­ta­cji w wy­so­ko­ści pra­wie 700 tys. zł – poinformował rzecz­nik pro­ku­ra­tu­ry Prze­my­sław Nowak. Dodał, że jeden z podejrzanych – Maciej P. – był pracownikiem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i odpowiadał tam za ocenę wniosków o dofinansowanie projektów. – Wszedł on w porozumienie z osobami, które ubiegały się o taką dotację, i przyjął od nich obietnicę korzyści majątkowej w wysokości dwóch procent wartości dofinansowania, następnie w odpowiedni sposób oceniał wnioski tych osób, jednocześnie przekazywał im informacje na temat innych podmiotów ubiegających się o dotacje – powiedział prokurator. Śledczy ustalili, że dotowane projekty – np. szkolenia osób po 45. roku życia w ogóle nie były realizowane. – Tworzono jedynie dokumentację, która miała potwierdzić ich realizację – mówił Nowak. CBA w zeszłym tygodniu zatrzymała sześć osób z czego pięć zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące przez Sąd Rejonowy Warszawa – Mokotów. Wobec szóstej osoby zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe. Zatrzymani, dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 27 do 35 lat, usłyszeli zarzuty oszustwa oraz dotyczące korupcji. – Jeden z zatrzymanych przedsiębiorców usiłował ponadto wyłudzić kolejne dwa miliony złotych, powołując się na wpływy w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych – poinformował rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński.