Zawiadomienia do prokuratury dotyczące braku publikacji wyroku TK

16
Marzec
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Jedno zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premier w związku z odmową publikacji orzeczenia TK zostało złożone w prokuraturze w Gliwicach. Kolejne dwa zawiadomienia złożono w Warszawie.

Zawiadomienie, które wpłynęło do gliwickiej prokuratury dotyczy nie tylko Beaty Szydło. – Wymienione są również osoby związane z biurem legislacyjnym rządu – poinformował Janusz Sochacki, szef Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód. Nie chciał sprecyzować o jakie osoby chodzi, jednak nie zaprzeczył, że może dotyczyć szefowej KPRM Beaty Kempy. Prokuratura z Gliwic przekazała sprawę do Warszawy, ze względu na miejsce ewentualnego popełnienia przestępstwa.

W stolicy również złożono zawiadomienie w sprawie braku publikacji orzeczenia TK. Jedno w Prokuraturze Okręgowej, zaś drugie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście. – Dotyczą nieopublikowania wyroku TK przez prezesa Rady Ministrów. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej prokurator Michał Dziekański.

Wskazany przez niego artykuł mówi, że: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Rząd przekonuje, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca nie ma mocy prawnej, dlatego nie zamierza go opublikować.