Zdaniem szefowej MSW w Polsce nie ma dużego zagrożenia terrorystycznego

12
Styczeń
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister Teresa Piotrowska uczestniczyła w Paryżu w spotkaniu ze swymi odpowiednikami z 10 państw UE. Według szefowej resortu spraw wewnętrznych obecnie nie ma potrzeby podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego, ale pomimo tego polskie służby są w pełnej gotowości.

W radiowych Sygnałach Dnia minister Piotrowska mówiła, że w związku ze specyficznymi okolicznościami paryskiego spotkania, nie zapadły żadne wiążące decyzje, ale w następnym tygodniu ministrowie chcą spotkać się ponownie w Brukseli. Jednym z omawianych tematów ma być sprawa dostępu służb specjalnych do list pasażerów i zakazu wnoszenia na pokłady samolotów urządzeń typu smartfon czy tablet. Szefowa MSW podkreśliła, że są to sprawy wrażliwe, dlatego trzeba postępować ostrożnie. – Jest potrzeba znalezienia nowych narzędzi do identyfikacji i śledzenia tras ich przemieszczania. Musimy jednak pamiętać o podstawowych wolnościach i ochronie danych osobowych. Ta cienka linia nie może być przekroczona ani w jedną, ani w drugą stronę. Jednak bezpieczeństwo po doświadczeniach w Paryżu – moim zdaniem – musi przeważyć – stwierdziła Piotrowska. Jednocześnie dodała, że wymagałoby to zmiany traktatów w częściach stanowiących o unijnej swobodzie przemieszczania się, co z kolei wymagałoby woli politycznej, której obecnie w Unii nie ma.

W opinii pani minister Polska nie znajduje się w grupie państw szczególnie zagrożonych terroryzmem. – Na podstawie raportu przedstawicieli wszystkich służb specjalnych w Polsce można stwierdzić, że takiego zagrożenia w Polsce nie ma. Nie ma potrzeby podnoszenia poziomu zagrożenia terrorystycznego. Nasze służby pracują w pełnej, a nawet powiedziałabym w podwyższonej gotowości, ale cały czas realizujemy to co przed wydarzeniami we Francji. Mamy działający zespół ds. zwalczania terroryzmu i wdrażamy narodowy program antyterrorystyczny – powiedziała Piotrowska.