Zdaniem Truskolaskiego zmiany w regulaminie Sejmu są niekonstytucyjne

01
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas sprawozdania Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych dotyczącego poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu, wprowadzającego kary finansowe dla posłów, którzy uniemożliwiają pracę Izby, przedstawiciel Nowoczesnej zwracał uwagę, że proponowane zmiany utrudniają wykonywanie mandatu posła oraz ograniczają swobodę wypowiedzi.   

Krzysztof Truskolaski stwierdził w Sejmie, że – Poprawki PiS-u wprowadzające limit posłów mogących zabierać głos w dyskusji są rażącym naruszeniem przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu poselskiego, jak również konstytucji, która daje nam wolność słowa. To właśnie w tym miejscu uosabiającym polską demokrację możliwość swobodnego wypowiadania się powinna być najszersza i niepoddana jakimkolwiek ograniczeniom. To właśnie w imieniu Polaków zabieramy głos w istotnych sprawach dla funkcjonowania naszego państwa. Tymczasem wy, wprowadzając te poprawki, uchwałą chcecie nam ograniczyć swobodę w wykonywaniu naszych konstytucyjnych obowiązków. Nie godzimy się na to – mówił.

Według posła Nowoczesnej, propozycja PiS-u, żeby zlikwidować debatę nad poprawkami Senatu, to –  kneblowanie swobody wypowiedzi posłom opozycji i pozbawienie nas możliwości komentowania poczynań PiS-u. Czy to jest właśnie ten pakiet demokratyczny, który miał być wprowadzony do naszego regulaminu? Procedowane ustawy w tej Izbie dotyczą istotnych kwestii dla naszego państwa, toteż ważne jest to, aby była swoboda dyskusji. Opozycja nie jest biernym statystą PiS-owskich poczynań. Mówimy głośno o tym, jak destabilizujecie nasze państwo swoimi szkodliwymi działaniami. Dlatego stopniowe ograniczanie swobody wypowiedzi jest skandaliczne. Wy nie chcecie rozmawiać, wy chcecie nam wszystkim narzucać swoją wolę i swoją wizję Polski – powiedział Truskolaski.