Zdaniem Tuska UE powinna zachować jedność

15
Marzec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szef Rady Europejskiej powiedział, że rozumie powody dyskusji o Unii wielu prędkości, ale celem Wspólnoty 27 państw bez Wielkiej Brytanii powinno być wzmocnienie zaufania i jedności.

Tusk złożył europosłom sprawozdanie z ostatniego szczytu UE. Znalazły się w nim kwestie dotyczące przyszłości Unii oraz deklaracji, która zostanie przyjęta na jubileuszowym szczycie w Rzymie w dniu 25 marca.

Szef RE mówił, że z wypowiedzi wszystkich szefów państw i rządów wynikało, iż – jedność 27 krajów będzie naszym najcenniejszym dobrem. Dodał jednak, że przed szczytem rzymskim będzie prowadzona dyskusja dotycząca Unii wielu prędkości, w ramach której część państw mogłaby się integrować szybciej niż pozostałe. – Rozumiem powody tej dyskusji. Niektórzy oczekują zmian systemowych, które rozluźnią więzi między krajami i powrócą do idei Europy państw narodowych. Inni spodziewają się czegoś wręcz przeciwnego. Szukają głębszych powodów integracji, nawet jeśli miałyby one obowiązywać tylko wobec niektórych krajów członkowskich – powiedział Tusk. Jednocześnie przypomniał, że unijny traktat pozwala na takie zróżnicowanie tempa integracji w ramach Wspólnoty. – Jednakże, biorąc pod uwagę interesy wspólnoty 27 krajów, w kontekście Brexitu będę zachęcał wszystkich, by utrzymać jedność polityczną 27 krajów. (…) Naszym celem musi być wzmocnienie zaufania i jedności – podkreślił szef RE. Dodał, że wszyscy przywódcy 27 państw zgadzają się z tym celem a on po dyskusji na ten temat jest względnym optymistą.

Tusk relacjonując wydarzenia z ostatniego szczytu UE poinformował europosłów, że w piątek powiedział przedstawicielom 27 państw – Jeśli chce się iść szybko, należy iść samemu, a jeśli chce się zajść daleko, trzeba iść razem.