Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu RP i 100. rocznicy Niepodległości oraz III Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej – zapowiedź

22
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Za niespełna miesiąc Warszawa będzie miejscem dwóch prestiżowych wydarzeń. 13 lipca w Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Zgromadzenie Narodowe dla uczczenia 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zgromadzenie Narodowe będzie poprzedzone kolejnym Szczytem Parlamentarnym #EUROWAW2018, który w tym roku ponownie zagości w gmachu przy Wiejskiej.

Zgodnie z postanowieniem wydanym przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, uroczyste posiedzenie rozpocznie się o godz. 12:00. Przed zgromadzonymi na zamkowym dziedzińcu najwyższymi rangą urzędnikami państwowymi, posłami, senatorami i gośćmi z zagranicy orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda.

Data nie jest przypadkowa – dokładnie 550 lat temu – 13 lipca 1468 r. odbył się sejmik generalny w Kole, który stanowił preludium do pierwszego w polskiej historii dwuizbowego sejmu walnego w Piotrkowie 9 października 1468 r. Uroczyste obchody będą okazją do podkreślenia długiej tradycji polskiego Parlamentu.

Zgromadzenie Narodowe będzie poprzedzone kolejnym Szczytem Parlamentarnym #EUROWAW2018, który w tym roku ponownie zagości w gmachu przy Wiejskiej. 12 lipca w Warszawie szefowie parlamentów państw naszego regionu będą kolejny raz rozmawiać m.in. o najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata, problemach naszego kontynentu oraz roli Europy Środkowo-Wschodniej w środowisku międzynarodowym oraz współpracy między suwerennymi państwami.