Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy – relacja

29
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 22 – 26 stycznia polska delegacja parlamentarna uczestniczyła w 1. części sesji 2018 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. Sejm i Senat reprezentowali: przewodniczący poseł Włodzimierz Bernacki oraz posłowie: Iwona Arent, Marek Ast, Tomasz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Grzegorz Janik, Józef Leśniak, Daniel Milewski, Arkadiusz Mularczyk, Kilion Munyama, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Dominik Tarczyński. Senat reprezentowali: Margareta Budner, Bogdan Klich, Jarosław Obremski, Aleksander Pociej, Andrzej Wojtyła.

W trakcie sesji posłowie rozmawiali na takie tematy jak m.in. humanitarne konsekwencje wojny na Ukrainie, ochrona dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi oraz bezwarunkowy dochód podstawowy i ochrona i promocja języków regionalnych lub mniejszościowych w Europie.

Podczas Zgromadzenia Parlamentarnego podjęto następujące decyzje: poseł Włodzimierz Bernacki, przewodniczący Delegacji Parlamentarnej do ZPRE, został wiceprzewodniczącym ZPRE, senator Aleksander Pociej został wiceprzewodniczącym grupy politycznej EPP, poseł Dominik Tarczyński został wiceprzewodniczącym grupy politycznej ECR, poseł Arkadiusz Mularczyk został wiceprzewodniczącym Komisji ds. Wyboru Sędziów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poseł Killion Munyama został wiceprzewodniczącym Komisji ds. Migracji, Uchodźców i Osób Przesiedlonych.