Zmiany w komisjach sejmowych

07
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

Sejm odrzucił zmianę w składzie Komisji Obrony Narodowej – poseł Grzegorz Lipiec nie wejdzie w jej skład, pozostałe zmiany w komisjach sejmowych zostały zatwierdzone. Ze składu Komisji do Spraw Petycji odwołano poseł Magdalenę Kochan. W miejsce posła Włodzimierza Bernackiego i poseł Izabeli Leszczyny z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wejdzie poseł Iwona Krawczyk. W Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki odwołano posła Jacka Falfusa i posła Marka Matuszewskiego, a powołano do składu Komisji posła Kamila Bortniczuka. Z Komisji Łączności z Polakami za Granicą odwołano posła Józefa Leśniaka. Poseł Grzegorz Lipiec dołączy do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a poseł Paweł Rychlik poszerzy skład Komisji Zdrowia. Posłanka Danuta Nowicka będzie nowym członkiem  Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z jej składu odwołani zostali posłowie Adam Andruszkiewicz i Wojciech Kossakowski. W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołano posła Piotra Polaka, natomiast wybrano poseł Iwonę Krawczyk. Posła Ireneusza Zyskę w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zastąpi poseł Robert Majka. Do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego dojdzie poseł Waldemar Buda. Natomiast zmiana w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach polega na odwołaniu posła Andrzeja Gawrona i wybraniu posła Grzegorza Lorka.