100 – lecie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

26
październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbył się apel z udziałem władz państwowych i wojskowych, parlamentarzystów, wojskowego korpusu dyplomatycznego, kadry dowódczej Wojska Polskiego, duszpasterzy, weteranów oraz kombatantów. Był on centralnym punktem obchodów 100-lecia Sztabu Generalnego WP.

 

– Sztab Generalny Wojska Polskiego stanowił od zawsze centrum intelektualne i dowódcze Wojska Polskiego. Tak jest i dziś, szczególnie w kontekście zmian sytemu kierowania i dowodzenia Wojska Polskiego – zwrócił się do uczestników uroczystego apelu z okazji z 100. rocznicy ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Mariusz Błaszczak.

– Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego już niedługo będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej. To jest olbrzymia odpowiedzialność, ale też dowód dużego zaufania do żołnierzy i dowódców Wojska Polskiego. Szczególnie dziś musimy pamiętać, że bezpieczeństwo jest przedmiotem naszych działań, że jest naszym priorytetem – podkreślił minister obrony narodowej. – Podjąłem decyzję o przywróceniu szefowi Sztabu Generalnego rzeczywistej pozycji Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej. Nie ma wątpliwości, że szef instytucji wojskowej, która posiada 100-letnią tradycję, a w swych zadaniach najważniejsze zadania dowódcze i koncepcyjne, zasługuje na wyróżniające miejsce w żołnierskim szyku. Szanowani Państwo, żołnierze Wojska Polskiego, korzystając z okazji tej rocznicy chciałbym Wam podziękować za Waszą codzienną służbę. Chciałbym Wam podziękować za profesjonalizm, chciałbym Wam podziękować za patriotyzm – powiedział Błaszczak.

Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 25 października 1918 roku, ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął gen. por. Tadeusz Rozwadowski. Na pamiątkę tego wydarzenia dnia 25 października obchodzone jest Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest organem pomocniczym ministra obrony narodowej w kierowaniu działalnością Sił Zbrojnych podczas pokoju. Aktualnie funkcję tę pełni generał broni Rajmund Andrzejczak.