Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację „Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne”

19
wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezydenci Polski i USA podpisali w Białym Domu deklarację dotyczącą współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji.

Andrzej Duda zaznaczył, że polsko-amerykańska deklaracja wytycza nowe ścieżki na przyszłość – zacieśniania współpracy militarnej, bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu oraz kontekście współpracy w ramach Trójmorza.

– Cieszę się ogromnie, że dziś jako polski prezydent mogę stanąć tutaj, w Waszyngtonie, mogę usiąść przy jednym stole z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podpisać porozumienie pogłębiające nasze partnerstwo strategiczne i odnawiające to partnerstwo – mówił Andrzej Duda, przypominając, że umowa o partnerstwie strategicznym między Polską a USA została podpisana w 2008 r.

W kwestii współpracy dotyczącej bezpieczeństwa i obronności w deklaracji podkreślono, że pogłębione i ściślejsze partnerstwo polsko-amerykańskie w tej dziedzinie oraz większa determinacja obu państw odgrywają kluczową rolę, jeśli chodzi o reagowanie na bieżące zagrożenia i wyzwania dla wspólnego bezpieczeństwa, a także zapewnianie trwałej stabilności, koniunktury gospodarczej i rozwoju.

W deklaracji zapisano także, że Polska i Stany Zjednoczone będą pogłębiały współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Oba kraje będą badały nowe możliwości wynikające z transformacji rynków energii oraz podejmą starania, żeby zwiększyć dywersyfikację energetyczną w Europie, w czym główną rolę powinna odgrywać inicjatywa prywatna.

Odnośnie wymiany handlowej, inwestycji, badań i innowacji w dokumencie zaznaczono, że sprawiedliwy i uczciwy handel jest tak samo ważny dla stosunków dwustronnych jak obrona i bezpieczeństwo. Zwrócono także uwagę, że obopólnie korzystne relacje gospodarcze stymulują wzrost i zatrudnienie po obu stronach Atlantyku.