Bochenek o projekcie ustawy wdrożeniowej

31
Maj
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rzecznik rządu mówił, że projekt przyjętej wczoraj przez gabinet Beaty Szydło tzw. ustawy wdrożeniowej zwiększy dostępność środków z funduszy europejskich dzięki ułatwieniom i uproszczeniom procedur.

 

 – Te przepisy zmierzają m.in. do ograniczenia liczby dokumentów, które będą składane w ramach postępowań aplikacyjnych w ramach różnego rodzaju funduszy. Również przyspieszone są procedury, chociażby odwoławcze czy weryfikacji pewnych wniosków, wprowadzone są dodatkowe przepisy, które umożliwiają poprawę wniosku, zamiast jego natychmiastowego odrzucania – powiedział Rafał Bochenek podczas briefingu po posiedzeniu rządu. – Na pewno to ucieszy wielu przedsiębiorców i wiele podmiotów, które chcą rozwijać swoją działalność gospodarczą w Polsce, w oparciu o środki unijne i z ich wykorzystaniem – dodał. Rzecznik rządu podkreślił, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 – tzw. ustawy wdrożeniowej – stanowi element szerszej koncepcji rozwijania polskiej gospodarki.