Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2014 rok

30
styczeń
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podpis prezydenta zakończył procedurę legislacyjną dotyczącą przyjmowania budżetu. Po uchwaleniu  jej przez Sejm w Senacie wprowadzono kilka poprawek, które zostały ostatecznie uwzględnione w dokumencie.

Ustawa budżetowa na 2014 r. przewiduje deficyt, który nie powinien przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, natomiast wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Rząd w ustawie budżetowej przyjął założenie, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., zaś inflacja wyniesie 2,4 proc. ponadto wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną nominalnie o 3,5 proc., zatrudnienie spadnie o 0,1 proc., a spożycie prywatne wzrośnie o 4,6 proc. Zarówno budżet jak i ustawa okołobudżetowa przewidują utrzymanie stawek VAT na aktualnym poziomie, wzrost stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 15 proc. a papierosy o 5 proc. Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa zaplanowano na ponad 5 mld zł. Przez kolejny rok zamrożony pozostanie fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych ale z pewnymi wyjątkami. Nie dotyczy on sektora samorządowego i wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak żeby w latach 2013-2015 ich wzrost osiągnął w sumie 30 proc. W budżecie nie zabrakło oddzielnie zapisanych środków europejskich. Łączna kwota wydatków na ten cel wynosi 78,3 mld zł, a dochody mają wynieść 77,9 mld zł, co daje deficyt wielkości 391 mln zł. W ustawie znalazły się przyjęte przez posłów poprawki Senatu, w tym wpłata 800 mln zł do państwowej kasy przez Lasy Państwowe oraz przeznaczenie 10 mln zł na wzniesienie pomnika ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Fundusze pochodzące z wpłaty Lasów państwowych 650 mln zł trafić mają na Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, zaś pozostałe 150 mln zł zostanie przeznaczone na zmniejszenie deficytu budżetu państwa. Ponadto za sprawą Senatorów do budżetu prokuratur wpisane mają być obligatoryjne podwyżki dla śledczych. Pieniądze, 5 mln 531 tys. zł, będą pochodziły z rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne.