Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisje: Gospodarki i Rozwoju /GOR/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 2791). Uzasadnienie projektu przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi – Jan Krzysztof Ardanowski. Projekt ma na celu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ zaopiniowały wnioski w sprawie wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka (druk nr 2795). Kandydatura Ewy Jarosz została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, kandydatura Pawła Kukiza-Szczucińskiego została zgłoszona przez posłów Klubu Poselskiego Kukiz’15, Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425). W czasie drugiego czytania zgłoszono 7 poprawek. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Poprawki miały na celu m.in.: – wskazanie minimalnego okresu członkostwa w spółdzielni rolników, który nie mógłby być […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Łączności z Polakami za Granicą /LPG/ pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Roberta Rudolfa Rusieckiego na stanowisko Konsula Generalnego RP w Houston. W ramach spraw bieżących poseł Joanna Fabisiak (PO) zasygnalizowała problemy szkół polskich działających za granicą i poprosiła Ministerstwo Edukacji Narodowej o przygotowanie informacji w powyższej sprawie. W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Kultury i Środków Przekazu /KSP/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia – Świętem Państwowym – „Święto Chrztu Polski” (druki nr 1456 i 2765). W czasie drugiego czytania zgłoszono 2 poprawki. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Poprawki dotyczyły zmiany daty święta z […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /KFS/ rozpatrzyła informację „Dopuszczanie do obrotu suplementów diety”. Informację przedstawili: śledczy z Polskiej Agencji Antydopingowej – Agnieszka Ostrowska oraz zastępca dyrektora Departamentu Żywności Prozdrowotnej w Głównym Inspektoracie Sanitarnym – Przemysław Rzodkiewicz. W informacji przedstawione zostały główne problemy związane z obecnością i wprowadzaniem na rynek nowych […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Infrastruktury /INF/ rozpatrzyła Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli zabezpieczenia interesu Skarbu Państwa i podwykonawców w umowach na realizację inwestycji drogowych prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Informację przedstawił wicedyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izby Kontroli – Adam Bandosz. W latach 2011-2016 z Krajowego Funduszu Drogowego i […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Finansów Publicznych /FPB/ pozytywnie zaopiniowała wnioski Ministra Finansów w sprawie zmian przeznaczenia rezerw celowych (poz. 43, 73 i 8) w ustawie budżetowej na 2018 r. Wniosek dotyczący rezerw celowych w poz. 43 i 73 polega na przeznaczeniu kwoty 6.834 tys. zł, z rezerwy celowej w poz. 43 – Środki na […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018   Komisja Etyki Poselskiej /EPS/ na zamkniętym posiedzeniu kontynuowała rozpatrywanie sprawy dotyczącej wypowiedzi posła Marka Sowy (N) w dniu 6 czerwca 2018 r., podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, stanowiącej podstawę wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z dnia 14 czerwca 2018 r. Komisja wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez posła Marka […]

Read Full Story
Posted by nawiejskiej with No Comments

12 września 2018     Komisja do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatrzyła: – komunikat Komisji do […]

Read Full Story