Debata dot. celów i priorytetów w opiece zdrowotnej

19
kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Łukasz Szumowski zainaugurował ogólnonarodową debatę mającą wyznaczyć priorytety i cele w ochronie zdrowia. Eksperci w tej dziedzinie będą się zastanawiali jak najbardziej efektywnie wydać pieniądze przeznaczone na służbę zdrowia.

 – W latach 2018-2024 przeznaczymy ponad 800 mld zł na ochronę zdrowia (…). To są ogromne pieniądze. Ta debata ma nam dać odpowiedź na pytanie, jak je wydać. Jeżeli zaczniemy je wydawać w obecnym systemie, to będzie jak z wlewaniem wina do starych bukłaków – one wyciekną – mówił minister zdrowia.

Członkini komitetu organizacyjnego debaty dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego podkreśliła, że potrzeby zdrowotne w każdym kraju są nieograniczone, dlatego nie da się ich wszystkich zaspokoić. – Ta debata ma służyć przede wszystkim temu, żebyśmy w sposób jednoznaczny zdefiniowali priorytety, ale też ma służyć temu, żebyśmy dokonali rewizji, (…) czy wszystkie rozwiązania w zakresie organizacji systemu ochrony zdrowia są wystarczające do tego, aby potrzeby zdrowotne efektywnie zaspokajać przy tych dodatkowych pieniądzach – powiedziała.

 Minister Łukasz Szumowski powołał do rady społecznej ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla zdrowia” 65 ekspertów związanych z tą dziedziną: lekarzy, naukowców, pielęgniarki, ekonomistów, menedżerów, przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń pacjentów. Wśród członków rady znaleźli się także parlamentarzyści i byli ministrowie zdrowia: Konstanty Radziwiłł, Marian Zembala oraz Marek Balicki.

 W ramach ogólnonarodowej debaty zaplanowano cykl konferencji, które będą odbywały się od czerwca br. do czerwca przyszłego roku. Wśród planowanych tematów znalazły się m.in. „Pacjent i system: zasady działania opieki medycznej”, „Medycyna, finanse, gospodarka”, „Własność, odpowiedzialność, gospodarka” oraz „Profilaktyka i zdrowie publiczne: świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta”.