Debata w RB ONZ pod przewodnictwem prezydenta RP

18
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ Andrzej Duda, poprowadził w nowojorskiej siedzibie ONZ otwartą debatę wysokiego szczebla nt. roli prawa międzynarodowego w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

– Chcemy podkreślić, że nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe pozostaje najsilniejszym narzędziem dla cywilizowanych narodów, aby zapewnić długotrwały pokój – pokój oparty na zaufaniu i wzajemnie respektowanych normach i wartościach – stwierdził prezydent, przemawiając w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Andrzej Duda mówił o paradoksie współczesnego świata, który polega na tym, że – z jednej strony istnieje rozległy system prawa międzynarodowego i architektury instytucjonalnej, który ma go strzec – jest to system ONZ z międzynarodowymi sądami i trybunałami – z drugiej strony, pokusa, by umieścić siłę ponad prawem i lęk przed zaufaniem, pozostaje obecna na całym świecie.

Duda podkreślił, że debata dot. prawa międzynarodowego i jego znaczenia nie jest możliwa bez uprzedniego zapewnienia spójnych definicji podstawowych kategorii prawa międzynarodowego, szczególnie w kontekście obecnych wyzwań dla pokoju. – Bo jeśli nazwiemy akt agresji „konfliktem”, bez właściwego zdefiniowania ofiary i agresora, jeśli nazwiemy zagrożenie „wyzwaniem” bez określenia źródła tego zagrożenia i jeśli nazywamy budowanie agresywnych zdolności wojskowych „zakłóceniem równowagi”, bez określania, kto rozwija jego ofensywne zdolności wojskowe, wtedy jesteśmy bezradni pod względem wyboru kroków prawnych, by zareagować – mówił prezydent.