Decyzja Prezydium Sejmu ws. naruszenia powagi Izby podczas 63. posiedzenia – komunikat CIS

08
czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezydium Sejmu podjęło uchwałę o obniżeniu posłowi Sławomirowi Nitrasowi uposażenia poselskiego o połowę na okres trzech miesięcy. Uchwałę podjęto na podstawie art. 23 ust. 1 Regulaminu Sejmu.

Decyzja Prezydium ma związek z zachowaniem posła podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów Beaty Szydło. Ze sporządzonego sprawozdania stenograficznego wynika, że poseł Sławomir Nitras przerywał wystąpienie Prezesa Rady Ministrów 32 razy. Marszałek Sejmu, tuż po zakończeniu wystąpienia premiera – na podstawie art. 175 ust. 2a Regulaminu Sejmu – stwierdził, że poseł Nitras swoim zachowaniem naruszył powagę Sejmu. Ukaranemu posłowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu.