Dera o zawetowaniu przez prezydenta ustawy o RIO

14
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister z Kancelarii Prezydenta powiedział w „Sygnałach dnia” że, Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ponieważ zawiera ona regulacje naruszające podstawę samorządu, jaką jest samodzielność.

Andrzej Dera w radiowej Jedynce tłumaczył, że chodzi o możliwość badania przez Regionalną Izbę Obrachunkową zasad celowości i gospodarności działania samorządu. – Od tego są wybierani radni w wyborach bezpośrednich. To oni w imieniu mieszkańców mają nadzorować i decydować, na co wydawać pieniądze – mówił prezydencki minister.

Gość Jedynki powiedział, że Andrzej Duda ma także wątpliwości dotyczące sposobu odwoływania prezydentów miast, burmistrzów i wójtów na podstawie opinii RIO. – Jeżeli mamy silny mandat pochodzący z wyborów bezpośrednich, to trudno, żeby premier odwoływał władze samorządowe na podstawie negatywnej opinii jakiejś instytucji – stwierdził Dera.