Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej

25
maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dzień EBCG – Europejski Dzień Straży Granicznej i Przybrzeżnej, był okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie kontroli granicznej. W konferencji, która odbyła się 24 maja 2018 br. w Sopocie, uczestniczyli m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, wiceminister Renata Szczęch, Fabrice Leggeri, dyrektor agencji Frontex oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, straży granicznych i przybrzeżnych z państw członkowskich Unii Europejskiej, a także eksperci z organizacji międzynarodowych.

W czasie wydarzenia, które rok rocznie organizuje agencja Frontex, poruszono sprawy związane z walką z nielegalną migracją. – Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przestępcy nie uznają granic państwowych – aby skutecznie z nimi walczyć musimy współpracować i koordynować działania z naszymi sąsiadami i partnerami z innych państw – podkreślił  Joachim Brudziński. Także dyrektor agencji Frontex Fabrice Leggeri potwierdził, że od dobrej współpracy państw zależy bezpieczeństwo ich mieszkańców. – Tylko razem możemy wygrać z przestępczością transgraniczną – powiedział.

– Jestem dumny z faktu, że polska Straż Graniczna wspiera swoich partnerów w krajach, które bezpośrednio narażone są na nielegalną migrację – mówił podczas konferencji szef MSWiA. „Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej biorą udział w misjach poza granicami naszego kraju albo w ramach misji koordynowanych przez agencję Frontex lub na podstawie umów międzynarodowych (np. z Macedonią). Jeśli chodzi o udział w misjach Frontexu, to corocznie bierze w nich udział kilkuset polskich funkcjonariuszy. W 2017 roku we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex wzięło udział 314 funkcjonariuszy SG – misje były pełnione w Grecji, Bułgarii, we Włoszech, na Ukrainie, w Hiszpanii, na Węgrzech, na Słowacji, Litwie, w Chorwacji, Macedonii, Francji, Portugalii, Rumunii, Estonii, Holandii. Od początku 2018 roku do 10 maja br. we wspólnych operacjach koordynowanych przez Frontex wzięło udział 110 funkcjonariuszy SG (Grecja, Bułgaria, Włochy, Węgry, Chorwacja, Litwa, Norwegia, Austria, Rumunia, Szwecja, Ukraina)” – przypomina resort.

Wśród głównych zadań agencji Frontex znajduje się pomoc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowanie przepływów migracyjnych oraz przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka i zapewnienie państwom członkowskim pomocy operacyjnej, a także technicznej.

Na początku marca 2017 r. rząd RP podpisał z szefem Frontexu umowę o stałym umiejscowieniu siedziby agencji w Polsce.