Grupa Wyszehradzka o bezpieczeństwie

16
listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na Słowacji odbyło się spotkanie szefów resortów obrony V4, podczas którego ministrowie omówili rezultaty ostatniego szczytu NATO w Brukseli oraz  bieżące europejskie inicjatywy w sferze obrony i bezpieczeństwa – poinformował MON.

 – W kwestiach bezpieczeństwa i wzmocnienia zdolności obronnych jesteśmy zgodni. To są priorytety naszych wszystkich rządów i kierujemy nasze wysiłki, żeby zdolności obronne były coraz większe – powiedział Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrami obrony państw Grupy Wyszehradzkiej.

Podczas obrad szef MON zaznaczył, że solidarność Grupy Wyszehradzkiej  jest kluczowa, żeby właściwe realizować wspólne projekty. Błaszczak poinformował również partnerów o swoim spotkaniu z Jamesem Mattisem i o staraniach, aby rozszerzyć obecność wojskową USA w Polsce.

– Było to bardzo owocne spotkanie. Rozmawialiśmy na temat zacieśnienia współpracy pomiędzy naszymi państwami. (…) Tak jak zostało wcześniej powiedziane, jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć znowu obowiązki związane z Wyszehradzką Grupą Bojową w 2023 roku – poinformował minister obrony narodowej.

W agendzie spotkania znalazły się również tematy dotyczące projektów realizowanych w ramach PESCO. – Rozmawialiśmy także na temat naszych wysiłków związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich, szczególnie w programie PESCO. Jesteśmy zgodni, co do tego, że te programy powinny uzupełniać nasze wysiłki związane z funkcjonowaniem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – relacjonował Błaszczak.

Szef MON podziękował sojusznikom za ich zaangażowanie i wkład w stworzenie Dywizji Północny Wschód w Elblągu. Przedstawiciele i oficerowie wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej znajdują się w tym dowództwie. – To jest nasz wspólny sukces. 5 i 6 grudnia nastąpi certyfikacja tego dowództwa. (…) Jestem przekonany, że wspólnie możemy osiągnąć bardzo wiele – stwierdził minister.