Kaczyński zapowiada zmiany w ustawie dotyczącej wycinki drzew

28
luty
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezes PiS poinformował, że zostanie wniesiona poprawka do ustawy dotyczącej wycinki drzew na prywatnych posesjach. Ma ona uniemożliwić wycinanie większej ilości drzew po to żeby stworzyć miejsce dla inwestycji.

Od 1 stycznia obowiązują zliberalizowane przepisy pozwalające na wycinkę drzew na prywatnych posesjach bez zezwolenia, bez względu na jego obwód, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS doprowadził do masowej wycinki drzew oraz licznych protestów. PO złożyła w Sejmie projekt przywracający zasady, które obowiązywały poprzednio, czyli wymogu uzyskania zgody gminy na wycinkę drzew.

 – Do tej ustawy zostanie wniesiona poprawka – jeszcze jej w tej chwili nie mam, jest w tej chwili opracowywana przez legislatorów – która nie uchyli tej możliwości, bo ona z punktu widzenia wielu właścicieli posesji i gospodarstw jest czymś bardzo dobrym, natomiast uniemożliwi tego rodzaju wykorzystywanie tej ustawy, które rzeczywiście miało miejsce ostatnio, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji, żeby omijać te wszystkie ograniczenia, których istnienie jest racjonalne – poinformował Kaczyński podczas konferencji prasowej.