KE przeszła do kolejnego etapu procedury w sprawie relokacji uchodźców

27
lipiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj Komisja Europejska poinformowała o przejściu do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku z niewywiązywaniem się przez te kraje ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców.

Komisja wysłała uzasadnione opinie do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie, co stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Kraje objęte tą procedurą mają miesiąc na odpowiedź. Zazwyczaj czas na udzielenie odpowiedzi wynosi dwa miesiące, jednak według KE, krótszy termin jest uzasadniony z uwagi na to, że decyzje Rady UE w sprawie relokacji zostały przyjęte w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną. Ponadto, Polska, Czechy i Węgry były wielokrotnie wzywane do skorygowania sytuacji. Jeżeli odpowiedzi nie nadejdą lub nie będą satysfakcjonujące, wówczas Komisja może przejść do kolejnego etapu procedury i skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

„Choć Komisja wielokrotnie wzywała te kraje do działania, a w zeszłym miesiącu wszczęła wobec nich postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Polska, Czechy i Węgry nadal nie wywiązały się ze swoich obowiązków prawnych” – napisano w komunikacie KE. Ponadto zwrócono uwagę, że Polska, Czechy oraz Węgry wykazały „brak poszanowania dla swoich zobowiązań wobec Grecji, Włoch i innych państw członkowskich UE”.