KE skierowała do TS sprawę przeciwko Polsce w związku z odmową przyjęcia uchodźców

07
grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom w związku z niewykonaniem przez nie decyzji dotyczącej relokacji uchodźców.

„Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalające i Komisja postanowiła przejść do następnego etapu postępowania” – poinformowała KE w komunikacie.

Wcześniej unijny komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos pytany o skierowanie przeciwko tym trzem krajom pozwu do Trybunału za nieprzyjmowanie uchodźców mówił, że apelował o okazanie solidarności, ale do tej pory Polska, Czechy i Węgry tego nie zrobiły. – To bardzo wrażliwa kwestia. Od samego początku byłem za dialogiem, wielokrotnie próbowałem przekonać te trzy kraje członkowskie – Polskę, Węgry i Czechy – do zaangażowania, pokazania jakiejś solidarności. Dotychczas to się nie stało. Żałuję, ale musiałem podjąć kolejny krok – powiedział Awramopulos dziennikarzom wchodząc na spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne.

Postanowienie dotyczące relokacji do 120 tys. uchodźców zostało przyjęte we wrześniu 2015 roku przez Radę UE, w której uczestniczyli unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Decyzję w tej sprawie podjęto większością głosów. Przeciwko kwotowemu rozmieszczeniu uchodźców były Czechy, Słowacja, Rumunia i Węgry. Polska, podobnie jak Węgry, odmówiła przyjmowania w ramach tej decyzji uchodźców, natomiast Czechy przyjęły niewielką ilość osób.